"IDŹCIE I GŁOŚCIE"


"Dobro najwyższe, pragnę Cię kochać tak, jak nikt na ziemi jeszcze Cię nie kochał. Pragnę Cię uwielbiać każdym momentem życia mojego i wolę swoją ściśle jednoczyć ze świętą. wolą Twoją. Życie moje nie jest monotonne i szare, ale jest urozmaicone jako ogród wonnymi kwiatami, że nie wiem wreszcie, który wpierw kwiat zerwać: czy lilię cierpień, czy różę miłości bliźniego, czy fiołek pokory. Nie będę wyliczać tych skarbów, których mam na każdy dzień pod dostatkiem. To wielka rzecz umieć wykorzystać chwilę obecną".

(Dz.296)

              CHRYSTUS   ZMARTWYCHWSTAŁ PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ      ALLELUJA !!!

2 KWIETNIA 2005 ROKUPOWRÓT DO DOMU OJCA

Podsumowanie roku 2017 w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Jaworniku.

Nasza parafia liczy ponad 2900 wiernych. Rodzin w naszej parafii jest ok. 800.

 
W minionym roku 2017 przeżywaliśmy z całym Kościołem Powszechnym Jubileusz
100 rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej.


W maju minionego roku pokolenie młodych naszych parafian zainicjowało spotkania modlitewne pod nazwą: „Godzina Uwielbienia”. Cieszymy się z tej ich inicjatywy i z tego,że coraz więcej parafian uczestniczy w tych spotkaniach.
Przypomnę, że spotkania  odbywają się w każdą czwartą środę miesiąca, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. Wszyscy, którzy pragną uwielbiać Boga w Jego przymiotach i chwale, dziękować
Mu za otrzymane dary i łaski, pogłębiać swoją modlitwę, zawierzać swoje troski
i nadzieję są zaproszeni do udziału w tych spotkaniach.


W maju minionego roku 2017 gościliśmy w naszej parafii  ks. infułata Stanisława Olszówkę, który udzielił 46-ciu młodym naszej parafii sakramentu bierzmowania.

W minionym roku, w sierpniu 2017 podziękowaliśmy  ks. Mariuszowi Grzechynce za czteroletnią  posługę kapłańską w naszej wspólnocie parafialnej.
Jesteśmy Mu wdzięczni za jego gorliwą pracę i przykład kapłańskiego życia.
Wyrażając  wdzięczność pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

Od września 2017 roku jest wśród nas ks. Sławomir Głuszek, który z trzyletnim stażem kapłańskim przyszedł do nas z parafii Wieliczka - Krzyszkowice.

Nasz kleryk Michał Tomal od września 2017 roku po rocznej przerwie kontynuuje przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium we Włocławku.

W październiku minionego roku Pan Jan Zbigniew Łapa nasz dotychczasowy kościelny,
ze względu na pogarszający się stan zdrowia złożył rezygnację z posługi kościelnego

w naszej parafii. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Panu Janowi za Jego czteroletnią gorliwą posługę kościelnego.
Od listopada 2017 roku posługę kościelnego w naszej parafii podjął Pan Marek Hołuj.

Przypominam, że Pan Wojciech Tomal i Pan Adam Sołtys pełnią w naszej parafii posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej polega przede wszystkim na roznoszeniu Komunii świętej co niedzielę chorym. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich, którzy w domach opiekują się chorymi, aby zaproponowali im coniedzielną Komunię świętą, którą nadzwyczajni szafarze Komunii świętej będą przynosić.

Przypominam, że nasza parafia ma swoją stronę internetową na której znajdują się wszystkie aktualne informacje i wiadomości dotyczące naszej parafii. Aby wejść na tę stronę trzeba wpisać jej adres: www.parafiawjaworniku.pl

 
W minionym roku 2017

Sakramentu chrztu świętego udzielono 44 /czterdziestu czterem / dzieciom. Dziękujemy Bogu, za łaskę chrztu tych dzieci i cieszymy się, że zostały włączone do naszej wspólnoty parafialnej.

Do pierwszej spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 56 /pięćdziesiąt sześć/ dzieci Módlmy się, aby wzrastały w przyjaźni z Chrystusem Eucharystycznym.

Sakrament bierzmowania przyjęło 46 /czterdziestu sześciu/ młodych naszej parafii. Módlmy się, by zawsze byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego i odważnie wyznawali swoją wiarę przed ludźmi.

Dzięki łasce sakramentu małżeństwa rozpoczęło budowanie swojego życia rodzinnego
11 /jedenaście/ nowych małżeństw. Życzymy im, by swoją wspólnotę budowali na mocnym fundamencie wiary i miłości.


Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielono 54 /pięćdziesięciu czterem/ osobom.
Módlmy się w intencji wszystkich chorych naszej parafii, aby swoje cierpienia umieli łączyć
z krzyżem Chrystusa i ofiarować za zbawienie swoje i całego świata.

Na wieczny spoczynek Pan powołał 23 /dwudziestu trzech/ parafian. Pamiętajmy o nich
w naszej modlitwie.


Komunii św. w ciągu całego minionego roku rozdano 59.000 /pięćdziesiąt dziewięć     tysięcy/.

W minionym roku 2017  Zespół Caritas naszej parafii we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej

rozdał 127 /sto dwadzieścia siedem/ paczek  z podstawowymi artykułami żywnościowymi.


Finansowo pomógł 13 /trzynastu/ osobom.

W minionym roku nasza parafia finansowała comiesięcznie drugie śniadanie
(w postaci drożdżówki) dla 25 /dwudziestu pięciu/ dzieci w Szkole Podstawowej.

Na pomoc charytatywną w ubiegłym roku wydano w naszej parafii 6.943 zł (sześć tysięcy dziewięćset  czterdzieści trzy złote )

 
W minionym roku 2017 wykonano następujące prace

1.  W styczniu zostały odnowione balaski, które pochodzą z naszego starego, drewnianego kościoła. Przypomnę, że nie udało się je w całości odrestaurować. Odnowiono tylko tralki, natomiast całą obudowę balasek wraz ze stopniem na którym się klęka trzeba było wykonać na nowo.

2.  W marcu ubiegłego roku został wyremontowany jeden ze stalych konfesłonałów w naszym kościele. Z powodu uszkodzeń, które wyrządziły korniki trzeba było wymienić większość jego elementów. Zachował się jedynie front konfesłonału, ktory zosał odnowiony.

3. W styczniu ubiegłego 2017 roku kontynuując budowę domu katechetyczno-parafialnego wykonaliśmy odprowadzenie wody deszczowej z rynien.

4. W lutym wstawiliśmy okna i zamknęliśmy budynek.

5. W czerwcu doprowadzono do budynku gaz.

6. Na przełomie czerwca i lipca wykonaliśmy wewnątrz budynku pierwszy etap prac wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

7. W sierpniu wykonano odgromienie budynku, a z początkiem września doprowadzono
do budynku prąd.


Po zakończeniu prac ziemnych w październiku wyplantowaliśmy teren wokół domu katechetyczno-parafialnego i wykonaliśmy utwardzenie terenu pod kostkę, która
w przyszłości będzie położona.


W grudniu minionego roku 2017 rozpoczęliśmy prace związane instalacją elektryczną wewnątrz i na zewnątrz budynku. Prace te sa obecnie na ukończeniu.

Wszystkim ofiarodawcom, którzy co miesiąc składają ofiarę na składkę wspierając budowę naszego parafialnego domu składam serdeczne Bóg zapłać. Jednocześnie przypominam,
że w intencji wszystkich ofiarodawców i darczyńców naszej parafii odprawiana jest co kwartał Msza św.


Wszystkim parafianom, którzy swoją modlitwą, radą i pomocą finansową wspierają inwestycję  i dzieła istniejące i powstające przy naszej parafii bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.


Na progu Nowego Roku wszystkim dziękuję za zaangażowanie w życie parafialne i życzę zdrowia, wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego oraz opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi na każdy dzień Nowego 2018 Roku.


                      100 LAT  OBIAWIEŃ  FATIMSKICH

Nabożeństwo wynagradzajace Niepokalanemu Sercu Maryi
Aby aktywnie włączyć się w to nabożeństwo należy przez pięć sobót spełnić następujące warunki:

1. odprawić spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca (można ją odprawić w ramach pierwszego piątku miesiąca, ale z wyraźną intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi)

2. przyjąć Komunię Świętą w pierwszą sobotę miesiąca z intencją wynagradzającą

3. odmówić jedną część różańca świętego

4. odprawić piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymiPodsumowanie roku 2016 w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku.

 

Nasza parafia liczy ponad 2900 wiernych. Rodzin w naszej parafii jest ok. 800.

 

W minionym roku 2016 przeżywaliśmy z całym Kościołem Powszechnym Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W związku z tym szczególnym czasem Roku Miłosierdzia w naszej parafii w niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczęła się peregrynacja Obrazu „Jezu ufam Tobie” po rodzinach naszej parafii. Peregrynacja trwała do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Czas peregrynacji wynosił 230 dni. Z przykrością muszę poinformować, że obraz Jezusa Miłosiernego powędrował tylko do 124 domów. Pozostałe 106 dni obraz „Jezu ufam Tobie” pozostawał w kościele, czekając na zaproszenie. Pozwólcie, że nie będę tego faktu komentował, komentarz pozostawiam każdemu z was.

 

W maju minionego roku 2016 gościliśmy  J.E.ks.bp Jana Zająca, który udzielił 60-ciu młodym naszej parafii sakramentu bierzmowania.

 

W lipcu minionego roku przeżywaliśmy w naszej archidiecezji ŚDM Kraków 2016  w czasie których gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów z Włoch. W czasie tych dni odwiedził swoich pielgrzymów wikariusz generalny Rzymu, włoski arcybiskup kardynał Agostino Vallini, który przy okazji swoich odwiedzin poświęcił nasz plac pod budowę domu katechetyczno-parafialnego imienia św. Jana Pawła II.

Wszystkim członkom Parafialnego Komitetu ŚDM, wolontariuszom, a nadewszystko rodzinom, które gościły, a także żywiły pielgrzymów z Włoch w swoich domach jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

 

Przypominam, że Pan Wojciech Tomal i Pan Adam Sołtys pełnią w naszej parafii posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej polega przede wszystkim na roznoszeniu Komunii świętej co niedzielę chorym,
a także na rozdzielaniu jej w czasie Mszy świętych w niedzielę
i święta.

Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest wielkim darem i łaską dla wspólnoty wierzących. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich, którzy w domach opiekują się chorymi, aby zaproponowali im coniedzielną Komunię świętą, którą nadzwyczajni szafarze Komunii świętej będą przynosić.

 

Przypominam, że nasza parafia ma swoją stronę internetową na której znajdują się wszystkie aktualne informacje i wiadomości dotyczące naszej parafii. Aby wejść na tę stronę trzeba wpisać jej adres: www.parafiawjaworniku.pl

 

W minionym roku 2016:

 

Sakramentu chrztu świętego udzielono 38 /trzydziestu ośmiu / dzieciom. Dziękujemy Bogu, za łaskę chrztu tych dzieci i cieszymy się, że zostały włączone do naszej

wspólnoty parafialnej.

 

Do pierwszej spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 34 /trzydzieści cztery/ dzieci Módlmy się, aby wzrastały w przyjaźni z Chrystusem Eucharystycznym.

 

Sakrament bierzmowania przyjęło 60 /sześćdziesięciu/ młodych naszej parafii. Módlmy się, by zawsze byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego i odważnie wyznawali swoją wiarę przed ludźmi.

 

Dzięki łasce sakramentu małżeństwa rozpoczęło budowanie swojego życia rodzinnego 16 /szesnaście/ nowych małżeństw. Życzymy im, by swoją wspólnotę budowali na mocnym fundamencie wiary i miłości.

 

Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielono 68 /sześćdziesięciu ośmiu/ osobom. Módlmy się w intencji wszystkich chorych naszej parafii, aby swoje cierpienia umieli łączyć z krzyżem Chrystusa i ofiarować za zbawienie swoje i całego świata.

 

Na wieczny spoczynek Pan powołał 15 /piętnastu/ parafian. Pamiętajmy o nich

w naszej modlitwie.

 

Komunii św. w ciągu całego minionego roku rozdano 53.000 /pięćdziesiąt trzy tysiące/.

 

W minionym roku 2016  Zespół Caritas naszej parafii we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Rozdał 245 /dwieście czterdzieści pięć/ paczek z podstawowymi artykułami żywnościowymi.

Finansowo pomógł 17 /siedemnastu/ osobom.

W minionym roku nasza parafia finansowała comiesięcznie drugie śniadanie (w postaci drożdżówki) dla 20 /dwudziestu/ dzieci w Szkole Podstawowej.

Na pomoc charytatywną w ubiegłym roku wydano w naszej parafii 9.194 zł (dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote )

 

W minionym roku 2016 wykonano następujące prace:

 

1. Wykonano nowy wjazd do garażu na plebanię. Skuto stary beton, który wykorzystano na podbudowę tego wjazdu i położono kostkę.

 

2. Rozpoczęto budowę domu katechetyczno-parafialnego.

 

3. Na działce, gdzie rozpoczęła się budowa domu katechetyczno-parafialnego wykonano studnie i położono rury odprowadzające wodę płynącą z drugiej strony drogi

 

W związku z budową domu katechetyczno-parafialnego przypomnę, że w czerwcu 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zwrócił się do naszej parafii z prośbą o sprzedaż Gminie Myślenice działki parafialnej pod budowę przedszkola.

Po dwóch latach uzgodnień dotyczących sprzedaży Gmina Myślenice na mocy Porozumienia zaproponowanego przez Burmistrza chciała przejąć działkę.

Parafia w porozumieniu z Kurią Metropolitalną w Krakowie wyraziła na to zgodę, ale jedynie na podstawie podpisania umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

Na tak przedstawione stanowisko Parafii, Gmina Myślenice w styczniu minionego roku zrezygnowała z zakupu działki.

  

Ponieważ Duszpasterska Rada Parafialna podczas trwania z Gminą wyżej wymienionych uzgodnień dotyczących sprzedaży działki podjęła decyzję, aby pieniądze uzyskane z tej sprzedaży przeznaczyć na budowę domu katechetyczno-parafialnego.

Dlatego w między czasie poczyniliśmy przygotowania do tej budowy: wykonaliśmy plany

i przygotowali teren  wycinając drzewa.

Pomimo braku pieniędzy, które braliśmy pod uwagę, że będziemy mieli  ze sprzedaży działki 1 sierpnia minionego roku 2016 rozpoczęliśmy budowę domu katechetyczno-parafialnego im. św. Jana Pawła II.

Część pieniędzy na tę inwestycję pozyskaliśmy ze sprzedaży Państwu Jolancie i Michałowi Żernowskim działki parafialnej o powierzchni 3 arów, a także ze sprzedaży drewna z lasów parafialnych. Pozostałe fundusze na pokrycie stanu surowego budynku pozyskujemy z comiesięcznych składek na tacę przeznaczonych na ten cel. Mam nadzieję, że w obecnym roku 2017 uda nam się zamontować stolarkę okienną, aby stan surowy był w pełni zamknięty.

Wszystkim parafianom, którzy wspierają tę inwestycję swoją modlitwą, radą i pomocą finansową bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.

 

 

Na progu Nowego Roku wszystkim dziękuję za zaangażowanie w życie parafialne i życzę zdrowia, wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego oraz opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi na każdy dzień Nowego 2017 Roku.„Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia. Niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia”.   (Dz.1520)


               JEZU UFAM TOBIE

"Tak, kocham krzyż, tylko krzyż, kocham go dlatego, że widzę go na ramionach Jezusa Chrystusa"                                                                                                                                                                        św. Ojciec Pio

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii 

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego rozpocznie się w naszej parafii w drugą niedzielę Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego i będzie trwała do Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 

W niedzielę Miłosierdzia Bożego na Mszy świętej o godz. 7.00 obraz Jezusa Miłosiernego zostanie uroczyście poświęcony i umieszczony na stoliku obok ołtarza „Jezu ufam Tobie”. Stąd po Mszy świętej o godz. 15.30 zostanie przeniesiony na plebanie.

Każda rodzina, która chce do swojego domu przyjąć Pana Jezusa w Jego cudownym wizerunku musi zgłosić to w zakrystii i zapisać się do kalendarza.

Po obraz będziemy się zgłaszać w wyznaczonym dniu po wieczornej Mszy świętej.
W miarę możliwości przed Mszą św. należy skorzystać z sakramentu pokuty tak, aby na Mszy św. przyjąć Komunię św. Po Mszy św. rodzina, czy jej przedstawiciel odbierze od kapłana obraz, kronikę oraz pomoce modlitewne.

Po przybyciu do domu obraz należy umieścić na przegotowanym wcześniej odpowiednim miejscu i odmówić modlitwę powitania.
Obraz odnosimy do kościoła w dniu następnym przed wieczorną Mszą św.

i kładziemy na miejscu skąd go zabraliśmy.

W czasie całego okresu peregrynacji będzie w naszym kościele palić się światło świecy miłosierdzia, które wszystkim nam będzie przypominać o tym niezwykłym czasie łaski i zbawienia, który jest nam dany od Miłosiernego Boga. 


"Gdybyście wiedzieli jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości"                                                                                                                    z orędzia  Matki Bożej  -  Medziugorje 
 

"Maryja jest dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas każdej naszej Komunii Eucharystycznej".                                                            św. Jan Paweł II


"Pozostawiam wam Matkę Bożą - kochajcie Ją i sprawiajcie, by była kochana.
I Różaniec - odmawiajcie go tyle razy, ile tylko zdołacie".
                                   

                                                                                                          testament św. Ojca Pio

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

 

0 Maryjo, Ty na różne sposoby spełniasz misję Pośredniczki wszelkich łask. W znaku Szkaplerza świętego spodobało się Tobie dać mi wyraz uprzedzającej miłości. Przez ten widzialny znak Twej obrony wzywasz mnie do skromności, umartwienia i modlitwy. Dopomóż mi tak praktykować te cnoty, abym zasłużył(a) na miłość Twego Niepokalanego Serca, a dla bliźnich stał(a) się dobrym przykładem. Noszącym Szkaplerz obiecałaś pomoc wśród niebezpieczeństw, zachowanie od piekła i rychłe wyzwolenie z czyśćca. 
Dopomóż mi tak żyć, abym dostąpił(a) wszystkich łask i przywilejów jakie przyobiecałaś noszącym Twą świętą szatę.

O Dziewico Maryjo, mistyczna Gwiazdo Góry Karmel, oświeć i prowadź mnie drogą doskonałej miłości, abym doszedł (doszła) do wielbienia Boga i dziękowania Tobie
w niebie. Amen.


Historia Szkaplerza karmelitańskiego sięga wieku XIII. Duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili życie modlitwy na Górze Karmel w Palestynie. Nazywali się Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy. Kościół uznając regułę ich życia dał prawny początek Zakonowi Karmelitów. Zakon rozwijał się szybko i promieniował przykładnym życiem.

W Anglii szczególną świątobliwością wsławił się św. Szymon Stock.

Kiedy dostrzegł niebezpieczeństwa grożące Zakonowi, błagał Najświętszą Dziewicę o pomoc.
W nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku w otoczeniu Aniołów ujrzał Najświętszą Maryję Pannę, która podała mu Szkaplerz koloru brązowego. Usłyszał wtedy te słowa Maryi: „Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego Zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek wniebezpieczeństwach przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania".

W XIV wieku Najświętsza Maryja Panna ukazała się papieżowi Janowi XXII i poleciła szczególną opiekę nad „Jej Zakonem Karmelitańskim". Obiecała obfite łaski i zbawienie należącym do Zakonu, którzy wiernie wypełniają swe śluby, a także należącym do Bractwa Szkaplerznego, którzy zachowają cnotę czystości według swego stanu i modlą się za Kościół. W końcu obiecała wszystkim nadzwyczajną łaskę znaną pod nazwą „przywileju sobotniego": „Ja, ich Matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci, wyzwolę ich z czyśćca i zawiodę na górę życia wiecznego".

Stolica Apostolska zaliczyła Szkaplerz do sakramentaliów. Swą władzą potwierdziła przywileje Szkaplerza, opierając ich skuteczność na modlitwach całego Kościoła. Szkaplerz, obok Różańca, stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Obecnie nabożeństwo szkaplerzne znane jest nie tylko w Europie, lecz w całym świecie. Warto przypomnieć, że Papież Polak, Święty Jan Paweł II, od lat dziecięcych nosił Szkaplerz święty.

 

Przywileje Szkaplerza Karmelitańskiego

 

1. Kto umrze odziany(a) Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.

2. Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.

3. Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony(a) z czyśćca w pierwszą sobotę po swej śmierci.

4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc; we Mszach św., Komuniach św., modlitwach , umartwieniach, postach itp.

 

Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego

 

1. Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana.

2. Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego.

3. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz.

4. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa (zazwyczaj „Pod Twoją obronę…”).

5. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.

 

Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego (jako rady)

 

1. Przez nieskazitelne życie stawać się godnymi macierzyńskiej miłości Królowej Karmelu.

2. Przynajmniej raz w miesiącu, a zwłaszcza z okazji świąt Matki Bożej, przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii świętej.

3. Przy okazji nawiedzać kościół i modlić się do Matki Najświętszej.

4. Co jakiś czas praktykować dobrowolne wyrzeczenie (małe umartwienia).

5. Wzywać opieki Maryi aktami strzelistymi, np. „Królowo Szkaplerza świętego, weź mnie pod płaszcz Twej opieki".

6. Interesować się Zakonem Karmelitańskim; jego historią, rozwojem, działalnością. Wspomagać go modlitwą, jałmużną, zjednywać mu przyjaciół oraz dobre i święte powołania.

 

Objaśnienia

 

Szkaplerz ma być wykonany z sukna wełnianego koloru brązowego. Na jednym płatku ma być wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim wizerunek Serca Jezusowego. Szkaplerz ma być poświęcony przez kapłana. Należy go nosic tak, by jego jedna część spadała na plecy, a druga na piersi.              

W roku 1910 papież Pius X zezwolił na zastąpienie Szkaplerza sukiennego medalikiem Szkaplerznym. Tak Szkaplerz jak i medalik mają być noszone w sposób godny.        

Osoby noszące Szkaplerz i przynależące do Bractwa Szkaplerznego mają udział w duchowych dobrach całego Zakonu Karmelitańskiego, nazywają się braćmi i siostrami i są nimi faktycznie w sposób duchowy.

Główny ośrodek kultu Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce to: Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej.


Podsumowanie roku 2015 w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku.

Nasza parafia liczy ponad 2900 wiernych. Rodzin w naszej parafii jest ok. 800.

Pragnę z radością poinformować, że w minionym roku 2015 nasz parafianin Michał Tomal rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Michale i wypraszajmy Mu światło Ducha Świętego, aby ugruntował się w powołaniu i dobrze przygotował do kapłaństwa.

We wrześniu 2015 roku w naszym kościele pojawił się nowy boczny ołtarz umieszczony pod obrazem „Jezu ufam Tobie” jako „Wotum Wdzięczności Miłosierdziu Bożemu za dar kanonizacji papieża Jana Pawła II”. Ołtarz służy jako miejsce nabożeństw do Bożego Miłosierdzia w trzecie piątki miesiąca oraz ku czci św. Jana Pawła II w pierwsze czwartki miesiąca. Ołtarz ten został zaprojektowany i wykonany przez Panów  Jana i Janusza Wątorów. Ołtarz kosztował 20.000 zł. Pieniądze na pokrycie tego ołtarza pochodzą z indywidualnych ofiar składanych przez naszych parafian, a także osób spoza parafii. Do tego czasu zebrano 14.400 zł. Przypomnę, że wszyscy, którzy w duchu wdzięczności za otrzymane od Bożego Miłosierdzia czy za pośrednictwem św. Jana Pawła II łaski, pragną włączyć się w to dzieło, mogą, to uczynić składając ofiarę w kancelarii parafialnej lub dokonując przelewu na konto bankowe parafii z dopiskiem „Na ołtarz Bożego Miłosierdzia". Numer konta oraz inne potrzebne dane znajdują się na stronie internetowej parafii www. parafiawjaworniku.pl Pragnę też podać do wiadomości, że wszystkich ofiarodawców ołtarza polecamy Miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II w każdej Mszy świętej, która jest odprawiana co kwartał w naszej parafii za ofiarodawców.

W minionym roku 2015:

Sakramentu chrztu świętego udzielono 33 /trzydziestu trzem / dzieciom. Dziękujemy Bogu, za łaskę chrztu tych dzieci i cieszymy się, że zostały włączone do naszej wspólnoty parafialnej.

Do pierwszej spowiedzi i Komunii św. przystąpiło - 34 /trzydzieści cztery/ dzieci Módlmy się, aby wzrastały w przyjaźni z Chrystusem Eucharystycznym.

Dzięki łasce sakramentu małżeństwa rozpoczęło budowanie swojego życia rodzinnego 17 /siedemnaście/ nowych małżeństw. Życzymy im, by swoją wspólnotę małżeńską i rodzinną budowali na mocnym fundamencie wiary i miłości.
  

Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielono 82 /osiemdziesięciu dwóm/ osobom. Módlmy się w intencji wszystkich chorych naszej parafii, aby swoje cierpienia umieli łączyć z krzyżem Chrystusa i ofiarować za zbawienie swoje i całego świata.

Na wieczny spoczynek Pan powołał 23 /dwudziestu trzech/ parafian. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

Komunii św. w ciągu całego minionego roku rozdano 51.000 /pięćdziesiąt jeden tysięcy/.

W minionym roku 2015 Zespół Caritas naszej parafii we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozdał 320 /trzysta dwadzieścia/ paczek z podstawowymi artykułami żywnościowymi.

Finansowo pomógł 15 /piętnastu/ osobom.

Jak w poprzednich latach, tak i w minionym roku nasza parafia finansowała comiesięcznie drugie śniadanie (w postaci drożdżówki) dla 15 /piętnastu/ dzieci w Szkole Podstawowej.

Na pomoc charytatywną w ubiegłym roku wydano w naszej parafii 8.468 zł (osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotch )

W minionym roku 2015:

Zakończyliśmy prace związane z remontem murów ogrodzenia wokół naszego kościoła. Stare mury zostały najpierw obkute z popękanego tynku, następnie w górnej części zazbrojone i nadlane betonem. Mury zostały także zabezpieczone specjalnym środkiem od wilgoci i na nowo otynkowane. Następnie na tak przygotowane  podłoże położono kamień łupany, a na górnej ich części parapety z piaskowca.                                                                 

Koszt wykonanej inwestycji wyniósł ponad 50 tysięcy złotych. Do tego czasu ze składek pokryto 30 000 złotych. Pozostała kwota zostanie pokryta z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży Państwu Żernowskim działki parafialnej o powierzchni 3 arów.

Przypomnę, że nasi parafianie Państwo Jolanta i Michał Żernowscy zwrócili się do Parafii w listopadzie 2013 roku z prośbą  o zakupienie od parafii działki o powierzchni około 3 arów w celu poszerzenia terenu wokół ich domu dla lepszego funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Rok później w listopadzie 2014 roku Parafialna Rada Duszpasterska, wyraziła zgodę na tę sprzedaż. Obecnie sprawa dobiega końca i powinna w najbliższym czasie znaleźć swój finał.

Moi Drodzy, od wyborów samorządowych, które przypomnę miały miejsce jesienią 2014 roku pojawiają się w naszej parafii i nie tylko, rożne głosy i zdania na temat budowy przez Gminę Myślenice przedszkola w Jaworniku i związanej z tą budową sprawy sprzedaży działki parafialnej. 
W związku z pojawiającymi się wciąż różnymi zdaniami i opiniami postanowiłem wszystkim parafianom przybliżyć sprawę tej sprzedaży.

24 czerwca 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zwrócił się do naszej Parafii z prośbą o rozważenie możliwości sprzedaży Gminie Myślenice działki należącej do Parafii, a  znajdującej się na przeciw Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaworniku, zaznaczając, że Urząd jest zainteresowany kupnem działki na cel budowy przedszkola w Jaworniku wraz ze stołówką zarówno dla przedszkola, szkoły podstawowej jak i gimnazjum.

Z taką propozycją spotkałem się już dużo wcześniej ze strony Rady Sołeckiej Jawornika i pozytywnie odnosiłem  się do tej propozycji w przekonaniu, że  wyżej wspomniana inwestycja będzie służyć dobru całej społeczności Jawornika.

Ponieważ, poza wyżej wymienionym pismem Burmistrza i rozmową na ten temat z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do Parafii nie wpłynęła żadna oficjalna propozycja ze strony Urzędu, po rozmowach na ten temat z kompetentnymi osobami w Kurii Metropolitalnej w Krakowie zwróciłem się do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice pismem z dnia 16 października 2014 roku
o określenie konkretnych warunków nabycia przez Gminę Myślenice wyżej wymienionej działki. Jednocześnie bardzo wyraźnie zaznaczyłem w tym piśmie, że sprzedaż działki parafialnej może się dokonać tylko za zgodą proboszcza, Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

21 października 2014 roku wpłynęło do Parafii pismo Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w którym zwrócono się do Parafii o zakup działki o powierzchni 47 arów jako powierzchni niezbędnej do zagospodarowania wyżej wymienionej inwestycji. Jednocześnie zaproponowano cenę na poziomie 50 do 60 zł za 1 m2 

Parafia na wniosek Kurii Metropolitalnej w Krakowie zleciła rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego interesującej Gminę Myślenice działki parafialnej

W dniach 26 października i 30 listopada 2014 roku odbyły się na plebanii spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej, która pozytywnie odniosła się do propozycji zakupu przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice części działki stanowiącej własność Parafii z przeznaczeniem jej pod budowę przedszkola wraz ze stołówką i świetlicą dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaworniku.

Rada jednak nie zaakceptowała proponowanej przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice ceny jednostkowej na poziomie 50 — 60 zł za 1 m2  , lecz na podstawie operatu szacunkowego zaproponowała cenę 80 zł (osiemdziesiąt zł) za l m2 działki.

Gmina Myślenice za zgodą Parafii w maju 2015 roku wykonała podział geodezyjny działki. W wyniku tego podziału działka parafialna o powierzchni 46 arów przeznaczona na sprzedaż została pomniejszona ze względu na tak zwane wody płynące o 6 arów. 
 

30 lipca 2015 roku Gmina Myślenice zaproponowała Parafii  podpisanie Porozumienia, w którym zobowiązuje się do zakupu działki o powierzchni 40 arów za kwotę 321.000 zł do końca marca 2016 roku. W między czasie Gmina chce zgody od Parafii na dysponowanie nieruchomością w celu wykonania projektu przedszkola.

Na podpisanie proponowanego przez Gminę Myślenice Porozumienia nie wyraziła zgody Kuria Metropolitalna w Krakowie tłumacząc, że wcześniejsze zajęcie nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego.

Parafia po konsultacji z Kurią Metropolitalną w Krakowie w dniu 10 grudnia 2015 roku skierowała do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice pismo w którym przedstawiła swoje ostateczne stanowisko. Parafia wyraża zgodę na sprzedaż interesującej Gminę działki za ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego Marię Grzesiak-Lipską kwotę 327.000 zł. Równocześnie informuje Gminę, że wcześniejsze zajęcie nieruchomości może nastąpić tylko na podstawie umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego.

Kończąc to długie sprawozdanie dotyczące sprawy sprzedaży Gminie Myślenice działki parafialnej pod przedszkole pragnę poinformować, że jeżeli sprzedaż dojdzie do skutku to pieniądze uzyskane z niej zostaną przeznaczone:

1/3 tej kwoty do Kurii Metropolitalnej na cele diecezjalne, bo taki jest obowiązek każdej parafii, która  dokonuje sprzedaży jakiejkolwiek  swojej nieruchomości,

Pozostałe 2/3 tej kwoty jak zdecydowała Duszpasterska Rada Parafialna ma zostać w całości przeznaczona na budowę domu katechetyczno- parafialnego. 

 

Na spotkaniach Duszpasterskiej Rady Parafialnej pojawiły się głosy pochodzące od niektórych parafian, aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży działek parafialnych przeznaczyć na budowę kaplicy cmentarnej. Pragnę poinformować, jeżeli ktoś z parafian o tym nie wie, że oba cmentarze w Jaworniku są komunalne i zarządza nimi Miasto i Gmina Myślenice. Skoro gospodarzem i zarządcą cmentarzy jest Gmina Myślenice, to wybudowanie kaplicy cmentarnej leży w zakresie  jej obowiązków, a nie Parafii. Nasza Parafia może, gdyby Gmina podjęła taką  inwestycję budowy kaplicy przyczynić się do niej, poprzez przekazanie terenu pod budowę kaplicy, a także poprzez zorganizowanie jednej czy drugiej składki na ten cel.

Pragnę przypomnieć, że nasza parafia ma swoją stronę internetową na której znajdują się wszystkie aktualne informacje i wiadomości dotyczące naszej parafii. Także to dzisiejsze podsumowanie można tam znaleźć i z nim się zapoznać. Aby wejść na tę stronę trzeba wpisać jej adres: www.parafiawjaworniku.pl

Na koniec pragnę podzielić się bardzo radosną wiadomością, że nasz rodak ks. Rafał Wilkołek, który powrócił z Francji i zamieszkał na parafii w Skawinie za zgodą ks. Kardynała i naszych biskupów założył Fundację „Misericors”, która w duchu Nowej Ewangelizacji ma na celu szerzenie poprzez Internet na cały świat dzieło Miłosierdzia Bożego. Ks. Rafał zorganizował wokół siebie zespół kompetentnych i profesjonalnych osób, które podjęły wraz z nim to wspaniałe wyzwanie. Wszystkich proszę, aby przeczytali wywiad z ks. Rafałem na ten temat zamieszczony w ostatnim numerze „Białego Kamyka”, a także na stronie internetowej naszej parafii. Włączmy się wszyscy w to dzieło przede wszystkim poprzez modlitwę, czynne praktykowanie w życiu codziennym miłosierdzia wobec naszych sióstr i braci a także w miarę możliwości poprzez finansową pomoc wpłacając ofiarę na konto Fundacji.

Na progu Nowego Roku dziękuję wszystkim za zaangażowanie w życie parafialne i życzę zdrowia, wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego oraz opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi na każdy dzień Nowego 2016 Roku.

Pielgrzymka parafialna do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza 
w dniu 27 sierpnia 2016r.                                  
 patrz   -    foto-galeria

Podsumowanie roku 2014 w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Jaworniku.

 

Nasza parafia liczy ponad 2800 wiernych. Rodzin w naszej parafii jest ok. 800.
W minionym roku 2014 przeżywaliśmy w naszej parafii wizytację kanoniczno-duszpasterską  sprawowaną przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.

Ksiądz Kardynał w sprawozdaniu z wizytacji, które przesłał do naszej parafii zaznaczył, że parafia w Jaworniku jest żywą wspólnotą modlitwy o czym najlepiej świadczy wysoki procent uczęszczających na niedzielną i świąteczną Mszę świętą, oraz duża ilość różnych wspólnot, w tym modlitewnych. Księdza Kardynała cieszy również fakt, że mocne są rodziny i dobrze układa się współpraca parafii ze szkołami.

 

Od kwietnia 2014r. Pan Wojciech Tomal i Pan Adam Sołtys pełnią w naszej parafii posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej polega przede wszystkim na roznoszeniu Komunii świętej 
co niedzielę chorym, a także na rozdzielaniu jej w czasie Mszy świętych w niedzielę 
i święta, kiedy duża ilość wiernych przystępuje do Komunii świętej.

Myślę, że wszyscy w minionym roku zauważyliśmy, że posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest wielkim dobrodziejstwem i pomocą w tym, aby nabożeństwa nie przedłużały się ze względu na dużą ilość rozdawanej Komunii świętej. Zachęcam też wszystkich, którzy w domach opiekują się chorymi, aby z nimi porozmawiali i zaproponowali chorym coniedzielną Komunię świętą poprzez posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

 

Pragnę jeszcze raz poinformować, że od niedawna, bo od listopada 2014 roku nasza parafia ma swoją stronę internetową na której znajdują się wszystkie aktualne informacje i wiadomości dotyczące naszej parafii. Aby wejść na tę stronę trzeba wpisać jej adres: www.parafiawjaworniku.pl lub w Googlach wpisać dowolnie np. Jawornik parafia i szukać na drugiej stronie w Googlach.

 

W minionym roku 2014:

 

Sakramentu chrztu świętego udzielono 31 /trzydziestu jeden / dzieciom.
Dziękujemy Bogu, za łaskę chrztu tych dzieci i cieszymy się, że zostały włączone do naszej 
wspólnoty parafialnej.

 

Sakrament bierzmowania przyjęło 70 /siedemdziesięciu/ młodych naszej parafii.
Módlmy się, aby zawsze byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego i odważnie wyznawali swoją wiarę przed ludźmi.

 

Dzięki łasce sakramentu małżeństwa rozpoczęło budowanie swojego życia rodzinnego 15 /piętnaście/ nowych małżeństw.
Życzymy im, by swoją wspólnotę budowali na mocnym fundamencie wiary i miłości.

 

Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielono 68 /sześćdziesięciu ośmiu/ osobom.
Módlmy się w intencji wszystkich chorych naszej parafii, aby swoje cierpienia umieli łączyć z krzyżem Chrystusa i ofiarować za zbawienie swoje i całego świata.

 

Na wieczny spoczynek Pan powołał 18 /osiemnastu/ parafian.
Pamiętajmy o nich 
w naszej modlitwie.

 

Komunii świętej w ciągu całego minionego roku rozdano 65.000 /sześćdziesiąt  pięć tysięcy/.

 

W minionym roku 2014 Zespół Caritas naszej parafii we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozdał 148 /sto czterdzieści osiem/ paczek z podstawowymi artykułami żywnościowymi.

Finansowo pomógł 14 /czternastu/ osobom.

Jak w poprzednich latach, tak i w minionym roku nasza parafia finansowała comiesięcznie drugie śniadanie (w postaci drożdżówki) dla 15 /piętnastu/ dzieci w Szkole Podstawowej.

Na pomoc charytatywną w ubiegłym roku wydano w naszej parafii 6.494 zł (sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote )

 

W minionym roku 2014 wykonano następujące prace:

 

1. Naprawiono pochylony na znacznej długości mur ogrodzenia kościoła od strony północnej przez wykonanie w jego miejsce nowego muru.

 

2. Wykonano konserwację i odwodnienie murów całego ogrodzenia wokół kościoła.

 

3. Odbudowano pięć słupków ogrodzenia.

 

Pragnę poinformować, że nasi parafianie Państwo Jolanta i Michał Żernowscy zwrócili się 18 listopada 2013 roku do parafii w Jaworniku z prośbą  zakupienia przez nich od parafii działki o powierzchni około 3 arów w celu poszerzenia terenu wokół ich domu dla lepszego funkcjonowania gospodarstwa domowego.

 

Natomiast w dniu 24 czerwca 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice także zwrócił się do parafii z prośbą o sprzedaż Gminie Myślenice części działki należącej do parafii, 
a znajdującej się naprzeciw Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaworniku, 
z przeznaczeniem jej na budowę przedszkola wraz ze stołówką zarówno dla przedszkola, Szkoly Podstawowej jak i Gimnazjum.

 

Jako proboszcz  poinformowałem zainteresowane wyżej strony, że sprzedaż działki parafialnej może dokonać sie jedynie za zgodą trzech instytucji: Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie, Duszpasterskiej Rady Parafialnej i proboszcza parafii.

 

W dniu 26 października i 30 listopada 2014r. w naszej parafii odbyły się spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej, która w sprawie sprzedaży wyżej wymienionych działek  podjęła następujące decyzje:

 

Rada wyraziła zgodę na sprzedaż Państwu Jolancie i Michałowi Żernowskim  działki o powierzchni około 3 arów. Rada zastrzegła, że nowopowstała działka będzie miała kształt zbliżony do prostokąta i będzie usytuowana wzdłuż całej południowej granicy działki należącej do Państwa Żernowskich.

 

Rada również pozytywnie odnosła się do propozycji zakupu przez Urząd  Miasta i Gminy Myślenice części działki parafialnej o powierzchni około 40 arów znajdującej się naprzeciw Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaworniku z przeznaczeniem jej pod budowę przedszkola wraz ze stołówką i świetlicą dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Jaworniku.

Duszpasterska Rada Parafialna swoją decyzję uzasadnia tym, że inwestycja ta  napewno będzie służyć dobru całej społeczności Jawornika.

 

Parafia o tych decyzjach podjętych przez  Duszpasterską Radę Parafialną poinformowała pisemnie zainteresowane strony.

Do tej pory ustną odpowiedź akceptującą wyżej wymienione warunki Duszpasterskiej Rady Parafialnej i proboszcza dali Państwo Jolanta i Michał Żernowscy.

Natomiast na pismo parafii złożone w  dniu 3 grudnia 2014r. do  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice na razie nie ma odpowiedzi.

 

Duszpasterska Rada Parafialna podjęła także decyzję, aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży wyżej wymienionych działek przeznaczyć w całości na budowę domu katechetyczno-parafialnego.

Dom ten zostanie usytuowany na przeciw plebanii, gdzie obecnie rosną drzewa modrzewiowe. Przygotowując teren pod budowę domu katechetyczno-parafialnego
w najbliższym czasie po uzyskaniu na to zgody Gminy drzewa te zostaną usunięte.

 

Na progu Nowego Roku dziękuję wszystkim za zaangażowanie w życie parafialne

i życzę zdrowia, wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego oraz opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi na każdy dzień Nowego 2015 Roku.            
                                                                        Ks. Władysław Salawa - proboszcz

     W dniu 21 września 2014 roku  odbyła się w naszej parafii wizytacja                   kanoniczna sprawowana przez Jego Eminencję Księdza Kardynała                
Stanisława Dziwisza, Pasterza naszej Archidiecezji.

                Ksiądz Kardynał przybył do nas jako następca apostołów,              
by spotkać się z nami i umocnić naszą wiarę. 


Wizytacja w parafii p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku rozpoczęła się powitaniem Księdza Kardynała o godz. 8.40.

Słowo powitania w kościele skierował
ks. proboszcz, przedstawiciele dzieci i młodzieży oraz dorośli.Dziękując za powitanie Ksiądz Kardynał powiedział, że wizytacja jest wspólną modlitwą Biskupa i Ludu Bożego.
Przypomniał też wiernym postać ks. Mieczysława Polewki,
serdecznego Jego przyjaciela.

Msza św. o godz. 9:00 zgromadziła głównie małżeństwa starsze. W homilii Jego Eminencja mówił o tym, że Eucharystia powinna stanowić centrum życia chrześcijańskiego na poziomie parafialnym, rodzinnym, indywidualnym.

Po Mszy św. Ksiądz Kardynał indywidualnie błogosławił małżeństwa i rodziny, a następnie spotkał się z trzema grupami parafialnymi oraz      
z członkami Domowego Kościoła.

Przedstawicielom Róż Różańcowych przypomniał   o sile modlitwy różańcowej i prosił ich o modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.      
w Krakowie.

Członkom Wspólnoty Komunii Świętej Wynagradzającej podziękował za tę stosunkowo rzadko spotykaną, a piękną inicjatywę.
Wspólnocie Domowego Kościoła wyraził wdzięczność za ich świadectwo miłości małżeńskiej i rodzinnej, co jest fundamentalne, jeśli chodzi o wychowanie dzieci.


Wszystkim pobłogosławił.

Mszę świętą dla małżeństw młodszych nasz Arcypasterz sprawował o godz. 11:00.
W homilii do przypowieści o robotnikach w winnicy podkreślił, że taką winnicą jest rodzina, gdzie każdy jest potrzebny i ma swoje miejsce. Rodzice powinni być miłosierni     i wymagający. Ksiądz Kardynał modlił się o jedność w rodzinach i wierność między małżonkami. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie z ministrantami, scholą, lektorami      
i zespołem redakcyjnym gazetki „Biały Kamyk". Jego Eminencja podziękował za piękną liturgię i śpiew scholi. Zachęcał, aby pozostali blisko ołtarza także, kiedy będą starsi. 

Około godz. 14:30 Ksiądz Kardynał odwiedził dwoje chorych i liczną rodzinę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Następnie odwiedził dwa cmentarze, na których modlił się za zmarłych Księży i Parafian.

 
O godz. 16:00 spotkał się w szkole z nauczycielami. Spotkanie przebiegło w wyjątkowo serdecznej atmosferze. Tematem rozmowy był w szczególności problem terenu pod budowę nowego przedszkola. Temat ten powrócił w czasie spotkania z Radą Parafialną, które miało miejsce o godz. 16:30. Radę Ksiądz Kardynał poprosił, by troską w parafii szczególnie objąć rodziny wielodzietne i emerytów. 

 
 Msza święta z udzieleniem sakramentu      bierzmowania o godz. 17:00 zgromadziła 70    kandydatów do bierzmowania i ich rodziny.  

 Nasz Arcypasterz przypomniał młodzieży                o potrzebie pogłębiania wiary i odkrywania więzi  z Duchem Świętym Pocieszycielem.
 Nabożeństwo  do Ducha Świętego rozwijał przez  całe życie św.  Jan Paweł II, który i dziś może być  wzorem dla  młodzieży.
 W podsumowaniu wizytacji kanonicznej Jego  Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz  zaznaczył, że parafia w Jaworniku jest żywą  wspólnotą modlitwy, o czym najlepiej świadczy  wysoki procent uczęszczających na niedzielną      i świąteczną Mszę św. Ksiądz Kardynał zauważył,  że w parafii mocne są rodziny i bardzo dobrze  układa się współpraca Parafii i Szkoły. Na koniec  Jego Eminencja Ksiądz Kardynał złożył życzenia,  aby Chrystus wywyższony na Krzyżu obficie  błogosławił kapłanom i wszystkim wiernym Parafii  w Jaworniku.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz